Estetisk tandvård, exempelbilder

Före tandreglering med Clear Aligner
Före behandling med Clear Aligner
Efter tandreglering med Clear Aligner
Efter behandling med Clear Aligner
Före behandling med kronor underkäke

Före behandling med fasader överkäke
Efter behandling med kronor underkäke

Efter behandling med fasader överkäke